Kategorie

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu http://arkadiahurt.pl/.

1. Administratorem danych jest Firma, zwana dalej „Sklepem Internetowym” jest ARKADIA s.c., Teresa i Adam Półtorakowie, Hurtownia Kosmetyczna Arkadia, siedziba firmy: ul. Spacerowa 11, 64-920 Piła, NIP: 764-267-33-36, REGON: 365057649, który prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu http://arkadiahurt.pl/. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie WWW Sklepu.

2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie Internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych, przestrzegając zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) i zmianami które na w/w przepisach wywrze rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w momencie ich wejścia do Polskiego porządku prawnego).

5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, dane Przedsiębiorcy, NIP.

6. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

7. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie,
jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi (biuro@arkadiahurt.pl), który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

8. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

9. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

Zakres i cel zbierania danych osobowych Klientów:

1. Administrator przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w celach księgowych i tylko takich tj.:

a. w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym,

b. w celu zawarcia umowy sprzedaży, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,

c. wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.

2. Administrator zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:

a. imię i nazwisko,

b. adres zamieszkania,

c. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

d. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e. adres poczty elektronicznej (e-mail),

f. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

g. inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

3. Administrator oświadcza, że podanie powyższych danych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne ale także niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sklep Internetowy.